Rut - avdrag

RUT-AVDRAG
Städhjälp Västerås

Med RUT-avdrag menas att tjänster rörande rengöring, underhåll och tvätt är avdragsgilla. RUT-avdraget är av staten satt till 50 procent. När ni anlitar Anitas Hemstäd betalar ni alltså endast HALVA beloppet för tjänsten. Resten av betalningen får Anitas Hemstäd från Skatteverket. RUT-avdraget gäller endast arbetskostnader och infördes 1 juli 2009.
Hur stort kan avdraget bli?
Du kan få upp till 25 000 kronor i skattreduktion, per person. Om du är över 65 år så kan du få upp till 50 000 kronor.

Vem kan tillämpa avdraget?
Som kund måste du fylla minst 18 år under det år du beställer tjänst, samt vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.
Läs mer om de nya reglerna för RUT-avdrag 2016: Skatteverket.se